سریال خارجیفیلم و سریال

دانلود رایگان سریال Game of Thrones

سریال بازی تاج و تخت Game of Thrones

ژانر : ماجرایی , درام , فانتزی
محصول : آمریکا
ستارگان : David Benioff, D.B. Weiss
کارگردان : Lena Headey, Peter Dinklage, Michelle Fairley
امتیاز فیلم:
9.3 / 10

خلاصه داستان :

داستان سریال Game of Thrones در قاره‌های خیالی وستروس و اسوس، در نزدیکی پایان یک تابستان 10 ساله اتفاق می‌افتد و چندین خط داستانی را دنبال می‌کند. اولین داستان به جنگ بین خانواده‌های اشرافی برای به دست آوردن تخت آهنین و پادشاهی هفت اقلیم مربوط می‌شود. دومین خط داستانی، نزدیک بودن زمستانی طولانی و یورش موجوداتی افسانه‌ای از شمال را شرح می‌دهد و سومین خط داستانی مجموعه، تلاش فرزندان شاه مخلوع، برای بازپس‌گیری تاج‌وتخت است. این مجموعه از طریق شخصیت‌هایی که اخلاقیات مبهمی دارند، حول مسائلی چون طبقات اجتماعی، وفاداری، فساد، جنگ داخلی و مجازات می‌گردد…

Game of Thrones

سریال بازی تاج و تخت


دانلود سریال Game of Thrones

فصل 1 با کیفیت 1080p

کیفیت : 1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 8

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 9          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 10

فصل 1 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 1 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 2 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 8

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 9          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 10

فصل 2 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 2 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 3 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 8

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 9          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 10

فصل 3 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 3 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 4 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 8

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 9          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 10

فصل 4 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 4 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 5 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 8

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 9          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 10

فصل 5 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 5 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 6 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 8

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 9          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 10

فصل 6 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 6 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 8

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 9          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 10

فصل 7 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 6

کیفیت :1080p BluRay SoftSub دانلود قسمت 7

فصل 7 با کیفیت 720p

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :720p BluRay HardSub دانلود قسمت 7

فصل 7 با کیفیت 480p

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 6

کیفیت :480p BluRay HardSub دانلود قسمت 7

فصل 8 با کیفیت 1080p

کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub دانلود قسمت 1          کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub دانلود قسمت 2

کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub دانلود قسمت 3          کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub دانلود قسمت 4

کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub دانلود قسمت 5          کیفیت :1080p WEB-DL SoftSub دانلود قسمت 6

فصل 8 با کیفیت 720p

کیفیت :720p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :720p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :720p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :720p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :720p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :720p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 6

فصل 8 با کیفیت 480p

کیفیت :480p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 1          کیفیت :480p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 2

کیفیت :480p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 3          کیفیت :480p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 4

کیفیت :480p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 5          کیفیت :480p WEB-DL HardSub دانلود قسمت 6
Game of Thrones


جستجوی زیرنویس فارسی

Game of Thrones

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن