سرگرمیفال و طالع بینی

فال عشق روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

فال عشق روز دوشنبه 16 تیر به شما نشان خواهد داد که در طول روز چه اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد.
در فال عشق 16 تیر با توجه به فال ماه تولد شما احتمالات مختلف را بررسی میکنیم.
اگر میخواهید همیشه از آینده ی خود باخبر باشید فال عشق 16 تیر را از دست ندهید.

متولد فروردین

این کارت نشان مي دهد كه شما ممكن است در مسائل مربوط به پرسشتان دچار نااميدی شويد.
موانعی كه اكنون با آنها مواجه می شويد ممكن است دايمی يا موقت باشند، ولی احتمالا روي هم رفته مسير متفاوتی را
طی خواهيد كرد.
اگر اين مانع را از خود دور كنيد، به زودی موفقيت كاملی نصيبتان می شود.

متولد اردیبهشت

این کارت، يك كارت مهم است كه نشان می دهد پاداش خواهيد گرفت و مشكلات اخيرتان راه را برای خوشبختی، اقبال
مساعد و موفقيت باز و هموار می سازند!
از خوشبختی و اخبار خوبی كه اين كارت برايتان می آورد، لذت ببريد.

متولد خرداد

این کارت نشان دهنده در راه بودن يك شراكت يا پيشنهاد است و تغيير در روابطتان بسيار محتمل است.
اين كارت نشان دهنده همكاری بوده و به معنی يك رابطه خوب با شريكتان است.
پيش بينی می شود به پايداری و موقعيت قابل اطمينانی برسيد.
منتظر يك شخص منفی يا افسرده در زندگی تان باشيد كه ممكن است به آنچه داريد حسادت كند.

متولد تیر

این کارت يك شخص را توصيف می كند.
اين شخص كسی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، يا كسی است كه خيلی با مسئله مورد نظرتان مرتبط است يا
كسی است كه در آينده نزديك وارد زندگی تان خواهد شد.
این کارت نشان دهنده يك شخص مو تيره است كه محبوب، مهربان و شوخ طبع می باشد.
ممكن است يك ستايشگر داشته باشيد!

متولد مرداد

این کارت نشان دهنده موانع است، ولی معمولا زودگذر هستند.
اين كارت نشان دهنده ظاهر خوب است!
ممكن است احساس افسردگی كنيد، و اگر بتوانيد خودتان را از اين حالت منفی بيرون آوريد، احتمال موفقيت شما بيشتر
خواهد بود.
آنچه ممكن است برايتان ترقی به حساب نيايد، در آينده و در بلند مدت برای شما و همچنين روابطتان خوب خواهد بود.

متولد شهریور

از شما دعوت خواهد شد يا يك ملاقات غير منتظره خواهيد داشت! وقتی این کارت، غالب باشد، بايد منتظر جشن و مسائلی از اين قبيل بود.

متولد مهر

این کارت يك زن را توصيف مي كند.
اين زن شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد، شخصی است كه خيلی با مسئله مورد نظر شما مرتبط است، يا
شخص جديدی است كه به زودی وارد زندگی تان می شود.
این کارت نشان دهنده يك زن مو تيره مطمئن به نفس است؛ يا به معنای زنی است كه علائم عنصر آتش (برج حمل، برج
اسد، يا برج قوس) در نمودارش غالب است.
او ممكن است توصيه خوبی به شما بكند.
يا اينكه: اين كارت نشان دهنده يك رابطه مثبت و پايدار بين شريكان است.

متولد آبان

این کارت نشان دهنده موانع موقت در مسائل مربوط به پرسشتان است.
اجازه ندهيد انرژی منفی يا آرزوهای بيمار ديگران سد راه موفقيت شما در زمينه مورد نظرتان شود!

متولد آذر

اگرچه اين كارت موفقيت (معمولا از نوع مالی و كسب و كار) است، يك هشدار ذاتی در اين كارت نهفته است:
فعلا ممكن است با جنس مخالف خود مشكلاتی داشته باشيد.

متولد دی

به آنچه می خواهيد، دست پيدا خواهيد كرد!
شانس خوب به شما روی خواهد آورد.
يك ستايشگر داريد.
كسی كه توجه صميمانه ای به شما دارد و او احتمالا شخصی است كه در موردش داريد فكر می كنيد.
اين شخص صادقانه به شما توجه مي كند.
این کارت نشان دهنده يك شگفتی خوشايند است!

متولد بهمن

این کارت نشان دهنده آن است كه در مسائل مربوط به پرسشتان، موفقيت تنها در صورتی بدست می آيد كه عاقل و محتاط
باشيد.
ممكن است در اين زمان، خيلی ساده گرفتار يك مشاجره شويد.
از كارهای عجولانه پرهيز كنيد!

متولد اسفند

آيا عاشق هستيد؟
اين كارت نشان می دهد كه ممكن است بسيار عاشق باشيد.
این کارت همچنين می تواند به معنای شخصی باشد كه علاقه اش نسبت به شما غير قابل اطمينان است يا اينكه به
معنای شخصی باشد كه محبت هايش در قبال شما ناپايدار است.
ممكن است زمان تغيير اين شخص فرا رسيده باشد و بايد شخصی را انتخاب كنيد كه قابل اطمينان تر و پايدارتر باشد!

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن